Handel med bilar


För den som är intresserad av bilar är det antagligen ganska intressant att handla med dem. Många gånger kan det vara så att man köper in en bil, gör den i ordning och sedan säljer man den igen. Man får helt enkelt för många bilar till slut och det kan både bli dyrt att ha dem, och svårt att förvara dem. Men hur fungerar det att köpa, sälja och importera bilar?

Köpa in bilar

Om man bedriver handel med bilar behöver man veta hur inköpen ska finansieras. En del bilar är i sämre skick och dem kanske man bara behöver ge några tusenlappar för. Det kan troligen lösas kontant. Andra gånger får man betala lite mer för bilarna. Då kan ett alternativ vara att ta ett företagslån via låneföretaget https://www.capcito.com/sv för att täcka upp för utgifterna.

Man behöver också hitta bilar att köpa in. Det går att köpa in bilar från privatpersoner eller från andra företag.

Fördelar och nackdelar med import


Ett annat alternativ är att man helt enkelt importerar fordon från andra länder. En fördel med det är att man kan få tag i bilmodeller som inte är så vanliga i Sverige. En annan fördel är att bilarna ofta har lite bättre pris. En nackdel är att det kan vara svårt att veta vad bilarna har varit med om i utlandet. De kanske har varit krockade eller blivit skadade på annat sätt. Man kan inte heller lika lätt avgöra hur hög kvalitet det är på tidigare reparationer som har gjorts. I många fall är det så att bilen har en stämpel som meddelar att försäkringsbolag utomlands har dömt ut den efter till exempel en krock. Någon har sedan reparerat bilen och den har gått att försäkra igen. Det är dock inte någon garanti för att det ska gå att försäkra bilen i Sverige eller för att reparationerna är gjorda på ett säkert sätt.

Att göra innan bilen säljs


När man köper in en bil som ska säljas bör man först och främst se till att man reparerar eventuella skador på bilen. Det är också en fördel om man ser till att den är besiktigad när en köpare vill titta på den. Det kan också vara bra att göra en rond invändigt och utvändigt.

Sälja en bil med skador eller fel

Om bilen har olika fel eller skador kan det trots allt gå att sälja den. Men om man ska göra det är det viktigt att man talar om för bilköparen att det finns fel på bilen. Om man inte gör det kan man som bilhandlare hamna i en mycket jobbig sits. Då kan man bli anmäld till Allmänna Reklamationsnämnden, det kan gå till domstol och mycket annat.